Grudzień 2021
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta mały widz
5+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta mały widz
5+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta mały widz
5+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta mały widz
5+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta
SPEKTAKL Z MIKOŁAJEM
mały widz
5+
60 min.
Petit Pierre
SPEKTAKL Z MIKOŁAJEM
duży widz
9+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta
SPEKTAKL Z MIKOŁAJEM
mały widz
5+
60 min.
Petit Pierre
SPEKTAKL Z MIKOŁAJEM
duży widz
9+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta mały widz
5+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta mały widz
5+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta mały widz
5+
60 min.
Doktor Proktor i niemal ostatnie święta mały widz
5+
60 min.
Petit Pierre duży widz
9+
60 min.
Petit Pierre duży widz
9+
60 min.
Petit Pierre duży widz
9+
60 min.
Przygody Sindbada Żeglarza
OLSZTYŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
mały widz
5+
100 min.
Petit Pierre duży widz
9+
60 min.
Petit Pierre duży widz
9+
60 min.
Przygody Sindbada Żeglarza mały widz
5+
100 min.
Przygody Sindbada Żeglarza mały widz
5+
100 min.
Dzisiaj w Betlejem mały widz
4+
50 min.
Dzisiaj w Betlejem mały widz
4+
50 min.
Dzisiaj w Betlejem mały widz
4+
50 min.
Dzisiaj w Betlejem mały widz
4+
50 min.
Dzisiaj w Betlejem mały widz
4+
50 min.
Dzisiaj w Betlejem mały widz
4+
50 min.
Dzisiaj w Betlejem mały widz
4+
50 min.