Założeniem projektu jest tworzenie spektakli skonstruowanych w taki sposób, by możliwe było zagranie ich w każdej przestrzeni - innej niż tradycyjne pudełko teatralne.

Naszym założeniem jest tworzenie widowisk dedykowanych młodzieży i prezentowanie ich w przestrzeni nieteatralnej. Spektakle są następnie pokazywane w miejscach takich jak Dom Kultury, szkoła lub świetlica. Adresowane między innymi do odbiorców, którzy mają ograniczony dostęp do kultury. Projekt wzorowany jest na podobnych przedsięwzięciach, które od wielu lat funkcjonują w teatrze niemieckim. Tradycja teatru objazdowego jest bardzo potrzebna, pielęgnuje to wśród odbiorców chęć sięgania do alternatywnych ofert spędzenia czasu. Całość wieńczy warsztat z młodymi widzami - otwierający dyskusję o teatrze, jako przestrzeni dialogu.

Mamy za sobą realizacją projektu z tytułem „Raz, dwa król” – spektakl pokazaliśmy w np. Ochotniczych Hufcach Pracy, aresztach i specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Kontakt z Biurem Obsługi Widzów - 89 538 70 30