W Olsztyńskim Teatrze Lalek w sezonie 2015/2016 powstał projekt Pracownia Polskiej Klasyki. Staramy się, by Teatr był miejscem spotkań i dialogu - z literaturą, czy z sytuacją społeczno-polityczną. Teatrowi przyświeca też idea edukowania widza - nie tylko przez opowiadanie o stylach i formach teatralnych.

Spektakle są świetnym narzędziem, które pozwala otwierać młodzież i uwrażliwiać ją na sztukę.  Przy pomocy narzędzi nowoczesnego teatru, poprzez odwołanie się do współczesnych tropów młodzi twórcy dawać mają nowe życie dawnym dziełom polskiej klasyki, przybliżając młodzieży język oraz wcale nie tak odległe problemy. Do współtworzenia Pracowni zapraszamy pedagogów, których zadaniem jest opracowanie materiałów edukacyjnych stanowiących dopełnienie każdej produkcji, są to scenariusze lekcji dla nauczycieli lub instruktorów, po drugie zaś – gry edukacyjne z widzami po spektaklu.

Jesteśmy instytucją kierującą swój repertuar do małego widza, chcemy jednak, by nasz teatr stał się przestrzenią do rozmów z odbiorcami każdego pokolenia. Wiemy, że młodzież ma trudność, by o teatrze i literaturze rozmawiać  – chcemy ich do tego przekonać.

Po spektaklu zapraszamy do rozmowy. Grupy biorą udział w warsztacie, który otwiera to dyskusję o sztuce teatru.

Nauczyciele, którzy odwiedzą Olsztyński Teatr Lalek z grupą młodzieży otrzymają stworzone we współpracy z nauczycielami, odpowiadające podstawie programowej scenariusze lekcji: języka polskiego, wiedzy o sztuce/kulturze oraz godziny wychowawczej.

Kontakt z Biurem Obsługi Widzów - 89 538 70 30

Zapraszamy do Pracowni Polskiej Klasyki!