W sezonie 2019/2020 jesteśmy Partnerem Teatroteki - współpracujemy z Instytutem Teatralnym, by rozwinąć współpracę z nauczycielami.

Partnerzy Teatroteki Szkolnej to program adresowany do teatrów instytucjonalnych, które chcą rozwijać współpracę z nauczycielami. Biorą w nim udział pedagodzy teatru, którzy podczas rocznych spotkań mogą wymieniać doświadczenia i refleksje związane z prowadzeniem działań edukacyjnych adresowanych do szkół.

Program Partnerzy Teatroteki Szkolnej:

  • umożliwia stworzenie grupy do wspólnej refleksji nad kwestiami istotnymi w pracy pedagogów teatru, szczególnie na linii szkoła-teatr;
  • pozwala na wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się podobnym obszarem działań;
  • pozwala na namysł nad własnym sposobem pracy i wizją edukacji teatralnej prowadzonej w instytucji;
  • w drugim roku programu (kontynuacja) chętnych uczestników wspiera poprzez udział w procesie tutoringu.

Udział w programie składa się z dwóch elementów:

  1. Zjazdy pedagogów teatru

W ciągu roku szkolnego pedagodzy teatru biorą udział w czterech zjazdach. Pierwszy będzie przeznaczony na poznanie się członków grupy. Głównym elementem będzie wyłonienie istotnych dla uczestników tematów dla dalszej pracy (związanych z działaniami edukacyjnymi dla szkół). Podczas kolejnych spotkań grupy wokół tych zagadnień zorganizujemy wspólną pracę. Warsztaty będą prowadzone zgodnie z założeniami pedagogiki teatru – ich celem nie jest przekazanie uczestnikom konkretnych narzędzi do pracy, ale stworzenie pola do refleksji nad własnymi działaniami i wymiany perspektyw.

  1. Proces tutoringu

Udział w programie pozwala każdemu pedagogowi teatru na podjęcie w kolejnym sezonie indywidualnej pracy z tutorem. Tutor towarzyszy mu w przeprowadzeniu zmiany związanej z edukacją teatralną adresowaną do szkół. Współpraca z tutorem ma pomóc uczestnikowi programu w określeniu jego celów związanych z działaniami edukacyjno-teatralnymi oraz pomaga rozpoznać własny potencjał. Obecność tutora/ki pomaga osobie odkryć i świadomie wykorzystywać swoje zasoby, poszerzyć obecne możliwości i skuteczniej realizować zamierzone cele, wypracować rozwiązania problemów, opracować plan rozwoju. Celem jest wzmocnienie w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez pedagoga zmiany. W programie Tutorami są pedagodzy teatru i edukatorzy teatralni współpracujący z Instytutem Teatralnym.

Partnerzy w sezonie: 2019/2020: Teatr Lalka w Warszawie, Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Olsztyński Teatr Lalek, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr Wybrzeże, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, Teatr Muzyczny w Łodzi.

http://teatrotekaszkolna.pl/ || http://www.instytut-teatralny.pl/