Projekt to działanie edukacyjno-animacyjne, realizowane od 6 maja - 30 września 2019. Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt to działanie edukacyjno-animacyjne, na przełomie czerwca i lipca odbyły się bezpłatne warsztaty, podczas których uczestnicy poznali sekrety animacji lalek teatralnych. Odbiorcą warsztatów byli uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, w tym podopieczni świetlic i ośrodków wsparcia rodziny. Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Od 24 czerwca do 5 lipca trwały zajęcia. Każdy z ośmiu warsztatów odbywał się w siedzibie teatru, w godzinach 9 – 14 dla 10 uczestników. Zajęcia prowadzili aktorzy oraz plastyczki Olsztyńskiego Teatru Lalek - Patrycja Zdanewicz oraz Katarzyna Schulz. Każdy uczestnik zbudował swój fenakistiskop – zabawkę optyczną z początku XIX wieku. Zajęcia pokazały uczestnikom, że teatr i film mają ze sobą dużo wspólnego. Nie zawsze mamy świadomość, ile pracy potrzebuje rysownik, by sprawić, że dany bohater np. biegnie. Podobnie jest w teatrze: dwa miesiące prób to czas na zbudowanie całego spektaklu.

Podczas tych 8 dni wsparciem dla kadry projektu była pedagog i socjoterapeuta - Kamila Januszewska, na co dzień pracująca w Olsztyńskiej szkole: “Z mojej perspektywy obserwowałam nie tylko nowe i ciekawe zajęcia, które będą przydatne w mojej pracy, ale przede wszystkich OTL wykazał w projekcie duży potencjał arteterapii. Dzieci mogły wyrazić się, pokazać swoje nastroje za pomocą innych, niecodziennych zadań. Ożywienie lalki wydaje się proste, ale nadanie wyrazu i osobowości np. butom, poduszce lub wymyślenie bohatera z prześcieradła to prawdziwe wyzwanie! Oczywiście wszystkie zadania były w formie zabawy z fantazją. Od rana “rozgrzewaliśmy wyobraźnię”, by potem, w bezpiecznych warunkach, gdzie nikt nikogo nie ocenia móc tworzyć. Działanie pokazało uczestnikom, jak wygląda proces - muszę sam zaplanować efekt, kolejnymi krokami, próbuje do niego dojść. To uczy logicznego myślenia.”

Finałem działań jest film o wspólnych zasadach, ale i różnicach między animacją filmową i teatralną:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu
- Marta Małgorzata Kwapisz e-mail: kierownik.literacki@teatrlalekolsztyn.pl

Projekt „Animacja! - warsztaty dla dzieci” realizowany jest w ramach Programu Edukacja kulturalna. Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.