Upiory i cudy
Upiory i cudy
Duży widz
13
22-10-2022 0 min. Scena duża
Autor: Adam Mickiewicz
Reżyser: Andrzej Bartnikowski
Adaptacja: Andrzej Bartnikowski
Choreografia: Marlena Bełdzikowska, Witold Jurewicz
Muzyka: Marcin Rumiński
Scenografia: Anita Piotrowska

Ballady i romanse:

Dwusetna rocznica wydania zbioru "Ballady i romanse" to doskonały powód stworzenia spektaklu, który przypomni moment narodzin tak ważnej dla Polski idei romantycznej. Spektakl "Upiory i cudy" realizowany w ramach projektu „Ballady i romanse - To lubię” ma być spektaklem opartym na tekstach Mickiewicza z „Ballad i romansów”, eksplorującym przede wszystkim tematykę relacji świata ponadzmysłowego i materialnego, tak jak ujmowała ją ludowa wizja świata oraz – podążająca za nią wyobraźnia romantyków. Archaiczne treści „Ballad i romansów” zostaną przełożone na język współczesnego teatru formy, nawiązującego w warstwie fabularnej, plastycznej i muzycznej do kultur tradycyjnych, które kształtowały sposób widzenia świata młodego Mickiewicza, a przez to – także polskich romantyków. Spektakl ma być wzbogacony o elementy pedagogiki teatru, mające na celu „odbrązowienie” poezji Mickiewicza i ukazanie jej fascynujących aspektów powiązanych z archaicznymi wierzeniami i spirytualizmem.

Aktorzy: Jarek Cupriak, Adam Hajduczenia, Jakub Ignasiak, Mateusz Mikosza, Marcin Młynarczyk, Jagna Polakowska, Karolina Sadowska, Sylwia Wiensko
Kup bilet
Kup bilet
Kup bilet
Kup bilet