Plebiscyt publiczności 2023/24
Plebiscyt publiczności 2023/24
Drodzy i drogie!
Doskonale wiemy jak bardzo lubicie nasze spektakle oraz aktorów i aktorki naszego teatru i właśnie dlatego w Wasze ręce oddajemy kupony do głosowania w Plebiscycie Publiczności OTL! Od teraz macie możliwość wyróżnić tych, Waszym zdaniem, ulubionych, najlepszych i najfajniejszych. A za oddane głosy podziękujemy nagrodami!
 

Od października możecie głosować w kategoriach:

❣️ulubiony spektakl,

❣️postać ze spektaklu,

❣️ulubiona aktorka,

❣️ulubiony aktor.

Kupony do głosowania można odebrać w Teatrze - zapytaj o nie w kasie.

 

REGULAMIN „Plebiscyt publiczności Olsztyńskiego Teatru Lalek”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Plebiscytu na nagrodę publiczności Olsztyńskiego Teatru Lalek.
 2. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
 3. spektakl,
 4. postać ze spektaklu,
 5. ulubiona aktorka,
 6. ulubiony aktor.
 7. Organizatorem Plebiscytu jest Olsztyński Teatr Lalek, ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn (zwany dalej Organizatorem).
 8. Uczestnicy biorący udział w Plebiscycie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu oraz akceptują warunki określone w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności Organizatora.
 9. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Olsztyński Teatr Lalek ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn. Dane osobowe uczestników Plebiscytu podlegają ochronnie danych, ochrona ta odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w poszanowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Są zbierane i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu.
 • 2 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
 1. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie widzowie Teatru, którzy obejrzeli spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz posiadają formularz załączony do biletu na przedstawienie Olsztyńskiego Teatru Lalek w okresie trwania plebiscytu.
 2. Aby oddać głos w Plebiscycie należy:
 3. Wypełnić formularz załączony do biletu zgodnie z instrukcją (Czytelnie wpisując dane kontaktowe i wyrażając odpowiednie zgody).
 4. Wrzucić go do urny wystawionej we foyer.
 5. Głosy dostarczone w innej formie, aniżeli wskazane w pkt. poprzednim, lub po upływie terminu nie będą ważne.
 • 3 Zasady wyłonienia Laureatów OTL
 1. Tytuł uznania publiczności za ulubiony spektakl, postać ze spektaklu, ulubioną aktorkę i ulubionego aktora Olsztyńskiego Teatru Lalek otrzymają osoby lub zespół, który uzyska największą liczbę ważnych głosów oddanych w Plebiscycie.
 2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Gali Dnia Lalkarza
  w Olsztyńskim Teatrze Lalek.
 • 4 Nagroda za udział w Plebiscycie
 1. Spośród wszystkich osób indywidualnych, które prawidłowo wypełnią formularze biorące udział w Plebiscycie, zostaną wyłonione 4 osoby, które otrzymają nagrody od Organizatora.
 2. W przypadku głosów oddanych przez grupy ustala się, że nagrodą w losowaniu będzie oprowadzenie po teatrze dla grupy w ustalonym przez Biuro Organizacji Widowni terminie.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Organizatora teatrlalek.olsztyn.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie Plebiscytu.