OTL Przyszłości
OTL Przyszłości
 
Olsztyński Teatr Lalek otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  w wysokości 958 384,73 zł na projekt OTL Przyszłości!
 
Wymiana dwunastu sztuk sztankietów scenicznych w tym trzech mostów oświetleniowych na scenie widowiskowej Olsztyńskiego Teatru Lalek!
W skład zadania wchodzą: demontaż starych sztankietów, dostawa, montaż oraz uruchomienie. W skład dostarczanych elementów mechaniki sceny będą wchodzić trzy mosty oświetleniowe oraz osiem sztankietów dekoracyjnych z napędem elektrycznym. Most oświetleniowy służy do podwieszania aparatów oświetleniowych. Sztankiet dekoracyjny służy do podwieszania scenografii, dekoracji i elementów okotarowania. Projekt finansowany jest przez: budżet Państwa - w kwocie 95 838,47, oraz przez Unię Europjeską - w kwocie 862 546,26.