NAGRODY PREZYDENTA OLSZTYNA
NAGRODY PREZYDENTA OLSZTYNA
25 kwietnia 2024 odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych Nagród Prezydenta Olsztyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony zabytków za 2023 rok.
Serdecznie gratulujemy aktorce Olsztyńskiego Teatru Lalek Hannie Banasiak, która otrzymała nagrodę za pracę twórczą w dziedzinie sztuki teatru