BĄDŹ JAK MAŁY WIDZ
BĄDŹ JAK MAŁY WIDZ

Hip hip! Hurrra! Mamy to! Przed Państwem laureaci i laureatki konkursu Bądź jak Mały Widz!

Oto oni - nasi wybrańcy, którzy postanowili upodobnić się nieco do naszego teatralnego Małego Widza! Wielkie, ogromne, gigantyczne, gromkie GRA-TU-LAC-JE!

Więcej informacji o nagrodzonych i wyróżnieniach znajdziecie na naszym funpagu Facebook 

https://www.facebook.com/teatrlalekolsztyn/?locale=pl_PL

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

 

REGULAMIN KONKURSU

„BĄDŹ JAK MAŁY WIDZ”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursów jest Olsztyński Teatr Lalek z siedzibą przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursach OTL, prawa i obowiązki Organizatora, Partnera oraz Uczestników Konkursu.
 3. Celem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na Ogłoszenie Konkursowe, które pojawi się na stronie internetowej Olsztyńskiego Teatru Lalek (wwww.teatrlalek.olsztyn.pl) oraz na Fanpage’u w Serwisie Facebook® na ścianie Fanpage’a Olsztyńskiego Teatru Lalek (w skrócie „Fanpage’u”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani też tworzone we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursami powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursów powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursów.
 • 2 Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców
 1. Aby wziąć dział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
 2. zaakceptować Regulamin konkursu i jego postanowienia;
 3. wysłać zdjęcie w kreacji przypominającej Małego Widza – postać z pomnika stojącego przed Olsztyńskim Teatrem Lalek, na adres e-mail: kierownik.literacki@teatrlalek.olsztyn.pl, w tytule mejla wpisując: KONKURS-MAŁY WIDZ. Zdjęcie powinno być w formacie jpg, w rozdzielczości 300dpi.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnerów.
 5. By zakwalifikować się do Konkursu, Uczestnik powinien wysłać zdjęcie do terminu wskazanego w Ogłoszeniu Konkursowym – do 15 października 2023 roku.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zdjęcie.
 7. Jedne uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę.
 8. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja w składzie: Anna Ratkowska-Filipowicz, Michał Kaźmierczak, Alina Domin, Natalia Skowrońska-Iwańczyk, Jarek Poliwko, Monika Bieńkowska-Gryc.
 9. Komisja konkursowa, przy ocenie nadesłanych prac, brać będzie pod uwagę: kreatywne podejście do tematu konkursu, wykorzystanie atrybutów Małego Widza, walory estetyczne.
 10. Decydujący głos w rozstrzygnięciu ma Dyrektor Teatru.
 11. Każdorazowo Organizator zaznaczy w Ogłoszeniu Konkursowym, który podpunkt obowiązuje w danym Konkursie.
 12. Przystępując do Konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie, zgodnie z Polityką Prywatności: http://teatrlalek.olsztyn.pl/polityka-prywatnosci/21.
 13. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 14. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej OTL oraz Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem: https://www.facebook.com/teatrlalekolsztyn/
 15. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w Ogłoszeniu Konkursowym: na stronie www oraz w komentarzu pod postem konkursowym następnego dnia po zakończeniu przyjmowania odpowiedzi w Konkursie.
 16. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 12 godzin od momentu ogłoszenia wyników przesłać wiadomość zawierającą dane osobowe - imię, nazwisko i numer telefonu, umożliwiające ustalenie przekazania nagrody poprzez: https://www.facebook.com/teatrlalekolsztyn lub na adres mailowy sekretariat@teatrlalek.olsztyn.pl
 • 3 Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są:
 2. I nagroda: zaproszenie dwuosobowe na premierę spektaklu jubileuszowego – spektakl, w którym głównym bohaterem jest Mały Widz; spotkanie z Małym Widzem na scenie (premiera planowana jest na kwiecień 2024 roku);
 3. II nagroda – zaproszenie dwuosobowe na premierę spektaklu dla dzieci „Babcia” (premiera przewidziana jest na luty 2024 roku);
 4. III nagroda – zaproszenie na spektakl repertuarowy;
 5. ewentualne wyróżniania – gadżety jubileuszowe.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dwóch bądź więcej nagród konkretnego stopnia oraz wyróżnień.
 • 4 Polityka Prywatności
 1. Podanie przez Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przekazania nagród. Dane osobowe te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Olsztyński Teatr Lalek z siedzibą przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz w każdym czasie prawo do odwołania lub zawieszenia czasowego Konkursu, informując o tym fakcie na stronie www oraz na Fanpage’u.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, jak i na https://www.teatrlalek.olsztyn.pl
 3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.