DYREKTOR OLSZTYŃSKIEGO TEATRU LALEK Andrzej Bartnikowski

ZASTĘPCA DYREKTORA - Anna Ratkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA - Leokadia Iwanowska

KIEROWNIK LITERACKI - Marta Małgorzata Kwapisz

KIEROWNIK D/S ADMIN. - Mirosława Rudy

KIEROWNIK TECHNICZNY - Jerzy Chilczuk

ASYSTENTKA DYREKTORA (Sekretariat) - Aleksandra Gołębiewska

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ - Aleksandra Przybylska

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI

Katarzyna Gałęska-Ilczyna - organizator

Aleksandra Przybylska - kasa biletowa

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Barbara Chilczuk - kierownik, plastyk

Alina Gruchała - krawcowa

Ewa Radtke - krawcowa

Katarzyna Schulz - plastyk

Patrycja Zdanewicz - plastyk

PRACOWNIA MECHANIZATORSKO-STOLARSKA

Cezary Turejko - mechanizator

Zbyszek Waluk - stolarz

PRACOWNIA ELEKTRO-AKUSTYCZNA

Małgorzata Gontarczyk - kierownik, oświetleniowiec

Marek Puławski - akustyk

Przemysław Reczkowski - oświetleniowiec, akustyk

Marek Siwicki - oświetleniowiec, akustyk

PRACOWNICY TECHNICZNI SCENY

Stanisław Gliściński

Maciej Michalak

Daniel Pieryszcz

Henryk Zembrzuski / w zastępstwie - Tomasz Górka /

KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Borkowska - zastępca głównej księgowej

Wioletta Samoraj - starsza księgowa

Pozostali pracownicy administracyjni:

Halina Baka - pracownik działu gospodarczego

Jagoda Zawadzka - pracownik archiwum i magazynu dekoracji, szatniarka

Henryka Serej - pracownik działu gospodarczego

Marek Trębiński - aktor emerytowany, portier

Stanisław Gliściński - konserwator,

Ryszard Świeciak - p/poż., kierowca