Festiwal Halabardy

Jest on plebiscytem, podczas którego przyznawana jest Ogólnopolska Nagroda „Złota Halabarda” - nagroda za najmniejszą kreację aktorską.

Nagroda Złotej Halabardy jest przyznawana przez Tajną Kapitułę od 2010 roku, a od 2012 r. ma status ogólnopolski.

Jej idea zrodziła się podczas spotkań „Tajnej Kapituły Wyzwolenia Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek i Teatrów Lalek w Ogóle”. Inicjatywa zmierza do pogłębienia i poszerzenia świadomości widzów, krytyków i kolegów artystów, niedoceniających,  a czasem, o zgrozo, wręcz nie zauważających mocy i ekspresji aktora epizodysty, w pełni widocznej dopiero wtedy, gdy oglądamy go od strony kulis. Ocalmy od zapomnienia nieważne z pozoru  epizody kreowane indywidualnie lub grupowo, bo to one, jak sól potrawie,  nadają smak sztuce.

kontakt: Tajna Kapituła Wyzwolenia Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek i Teatrów Lalek w Ogóle

Pobierz  >> Formularz zgłoszeniowy <<