Plebiscyt - wybierz i wygraj
Plebiscyt - wybierz i wygraj

REGULAMIN
„Plebiscyt publiczności Olsztyńskiego Teatru Lalek”

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Plebiscytu na nagrodę publiczności Olsztyńskiego Teatru Lalek.
 2. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
  spektakl,
  postać ze spektaklu,
  najlepsza aktorka,
  najlepszy aktor.
 3. Organizatorem Plebiscytu jest Olsztyński Teatr Lalek, ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn (zwany dalej Organizatorem).
 4. Uczestnicy biorący udział w Plebiscycie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu oraz akceptują warunki określone w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności Organizatora.
 5. Plebiscyt trwa od 21 października 2018r. do 21 marca 2019r.
 6. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Olsztyński Teatr Lalek ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn. Dane osobowe uczestników Plebiscytu podlegają ochronnie danych, ochrona ta odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w poszanowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Są zbierane
  i przetwarzane jedynie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu.

  II Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
 1. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie widzowie Teatru, którzy obejrzeli spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz posiadają formularz załączony do biletu na przedstawienie Olsztyńskiego Teatru Lalek w okresie trwania plebiscytu.
 2. Aby oddać głos w Plebiscycie należy:
  a. Po obejrzeniu spektaklu wypełnić formularz załączony do biletu zgodnie z instrukcją
  b. Wrzucić go do urny wystawionej we foyer.
 3. Głosy dostarczone w innej formie, aniżeli wskazane w pkt. Poprzednim, lub po upływie terminu nie będą ważne.

  III Zasady wyłonienia Laureatów OTL
 1. Tytuł uznania publiczności za najlepszy spektakl, postać ze spektaklu, najlepszą aktorkę i najlepszego aktora Olsztyńskiego Teatru Lalek otrzymają osoby lub zespół, który uzyska największą liczbę ważnych głosów oddanych w Plebiscycie.
 2. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Gali Dnia Lalkarza
  w Olsztyńskim Teatrze Lalek 23.03.2019r.

  IV Nagroda za udział w Plebiscycie
 1. Spośród wszystkich osób indywidualnych, które prawidłowo wypełnią formularze biorące udział w Plebiscycie, zostaną wyłonione 4 osoby, które otrzymają nagrody ufundowane przez Partnerów Organizatora.
 2. W przypadku głosów oddanych przez grupy ustala się, że nagrodą w losowaniu będzie wycieczka po teatrze dla grupy.

  V Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Organizatora www.teatrlalek.olsztyn.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie Plebiscytu.