O teatrze / Rada Nauczycieli

Rada Nauczycieli

Teatralna Rada Nauczycieli zaprasza do współpracy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz średnich, zainteresowanych teatrem. Członkowie rady dzielą się swoimi uwagami na temat działalności i repertuaru OTL. W każdym sezonie teatralnym przyznają swoją nagrodę dla najlepszego aktora. Nauczyciele uczestniczący we wszystkich premierach OTL, przygotowują konspekty pomocne przy omawianiu sztuk teatralnych podczas lekcji języka polskiego w szkołach.