O teatrze / Edukacja teatralna

Edukacja teatralna

Ważnym elementem działalności OTL jest edukacja młodego widza. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania z twórcami. Nasi widzowie mają okazję zobaczyć scenę od strony kulis, dowiedzieć się jak powstaje przedstawienie teatralne, kim są jego twórcy, zaznajomić się z magicznym językiem teatru. Poznają rodzaje lalek od pacynki do marionetki, odwiedzają  kabinę elektroakustyczną i pracownię plastyczną, w której powstają dekoracje, lalki i rekwizyty do wszystkich spektakli. Podczas lekcji teatralnych każdy widz uzyska odpowiedź na nurtujące go pytania dotyczące teatru lalek.

Zobacz też zdjęcia z zajęć edukacyjnych: http://www.teatrlalek.olsztyn.pl/galeria,edukacja-teatralna,4.html

Z kart historii:

W ubiegłych latach przy teatrze działała Międzyszkolna Redakcja Gazety Teatralnej OTL pod opieką Małgorzaty Pietrzak (OTL) oraz Magdy Wróblewskiej (nauczyciel Gimnazjum nr 5 w Olsztynie). W jej skład wchodziła młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W ramach zajęć młodzi redaktorzy poszerzali swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej kultury, z wyszczególnieniem zagadnień dotyczących teatru, uczestniczyli w dyskusjach na temat tekstów przynoszonych do redakcji, sami byli autorami artykułów zamieszczanych w Gazecie Teatralnej OTL, która raz w miesiącu ukazywała się jako dodatek "Gazety Olsztyńskiej" dotyczący życia szkoły. Publikowane były fragmenty prozy, wiersze, zapowiedzi kulturalne, recenzje i inne artykuły związane z profilem wydawanej gazety. Naszym celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności w różnego rodzaju działalności pozaszkolnej, do zbierania informacji i dzielenia się nimi z innymi.