Wykład o teatrze lalek
Wykład o teatrze lalek

Tym razem, przede wszystkim, zwracamy się z zaproszeniem do olsztyńskich pedagogów, instruktorów teatralnych, widzów, którzy są ciekawi i chłonni wiedzy! 1 lutego o 11:30 w Olsztyńskim Teatrze Lalek odbędzie się wykład Karola Suszczyńskiego, który miał już okazję opowiadać o roli „halabardy” i „halabardnika” podczas festiwalu Halabardy w 2016 roku. Wykład pn. "Wszechstronność środków wyrazu we współczesnym teatrze lalek dla dzieci i młodzieży" uporządkuje wiele terminów i pojęć, dzięki czemu rozmowy o spektaklach będą przebiegać zdecydowanie łatwiej. Jesteśmy pewni, że takie spotkanie przyda się również osobom tworzącym warsztaty, by z większą świadomością dobierać środki, jakimi pracuje się z podopiecznymi.

Karol Suszczyński - teatrolog, recenzent i krytyk teatralny, absolwent wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie i Wydziału Sztuki Lalkarskiej  Akademii Teatralnej w Białymstoku, gdzie pracuje na stanowisku asystenta. W Instytucie Badań Literackich PAN przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą lalkowości dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza, prekursora polskiej awangardy, zatytułowaną Witkacy w teatrze lalek. Od inspiracji do inscenizacji. W 2015 pod jego redakcją wyszła książka „Nasz BTL. Festiwale” opisująca historię festiwali lalkarskich organizowanych przez Białostocki Teatr Lalek. Współpracuje z czasopismami „Teatr Lalek” i „Scena”.  Sekretarz Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy.

Bilety (12 zł/os.) na wydarzenie dostępne w kasie Teatru.