Grimm: PREMIERA!
Grimm: PREMIERA!

Spektakl "Sześciu służących" to swego rodzaju recykling formy i ducha. Narratorami fabuły nie będą konkretni bohaterowie baśni, inspirując się dziecięcą zabawą, aktorzy ożywiają daną formę, rozgrywając tym samym teatr przedmiotu. Ożywienie, tak lalki jak i dowolnej rzeczy, wydaje się magiczne. Ona zaś jest przecież nieodłączną cechą baśni. Na czym polega teatralny recykling? Otóż przypadkowych opowiadaczy "z ulicy" ukazujemy jako aktorów-artystów zdolnych do prezentacji fascynującej przygody,  ułomne/zepsute przedmioty awansujemy do rangi teatralnych lalek, kostiumów i rekwizytów. Świat zbudowany zostanie z przedmiotów odrzuconych, dając im drugie życie: z jednej strony jako bohaterom historii z drugiej zaś jako elementom realnego przedstawienia teatralnego.

"Sześciu służących" to historia o budowaniu relacji w świecie oraz z samym sobą.  Pozorne ułomności lub niedoskonałości w toku wędrówki bohaterów okażą się niezwykle ważne. Spektakl ma sprzyjać nie tylko rozwojowi indywidualnego dziecka, ale wpłynąć na postrzeganie teatru jako miejsca, które włącza się w rewitalizację rozwoju psychospołecznego w ogóle.

Reżyser spektaklu - Michał Derlatka nie boi się nowoczesnych, niekonwencjonalnych, nieklasycznych rozwiązań. Wprowadza współczesność do teatru dla dzieci. Wchodzi w konstruktywny dialog z klasyką, nie godzi się na powierzchowność. Wierzy, że tematy ważne i poważne przekazywane mogą być dziecięcym widzom w formie zabawy. Nie boi się śmiechu i bezpośredniego kontaktu z widzem. Eksperymentuje z formą. Wprowadza niepospolite rozwiązania lalkarskie. Razem z Michałem Draczem, scenografem z którym stale współpracuje, wypracowali już własny język i estetykę teatru lalek, w którym się specjalizują.

PREMIERA: 24.06.2018

>> o spektaklu "Sześciu służących" <<